I kvalitetsarbeidet til StS står kunden og ansatte i fokus.

For å kunne innfri kundens forventninger, må alle ansatte i StS være i stand til å etterleve kvalitetsregelverket. Alle tiltakene skal dermed implementeres i et godt forståelig og fleksibelt system som sikrer vedvarende høy kvalitet og effektive løsninger.

Innovasjonsstrategien inntar en betydelig rolle i StS sin kvalitetsstyring. Endrings- og tilpasningsdyktighet skal sikre at bedriften også i fremtiden kan tilfredsstille krav og forventninger fra kunder, myndigheter og samfunnet ellers.

Bedriften har valgt en desentralisert kvalitetsstyring som sikrer eierskap til kvalitetsarbeidet i alle ledd.

StS gruppen as er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og sertifisert som sakkyndig virksomhet iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bes.nr. 555, (§58) og Samordningsrådets tilleggskritterier for sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.

Main Menu