I StS gruppen er HMS en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner og har minst samme prioritet som andre forretningsstrategier.
Målet er å sikre alle ansatte et trygt, helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø.

Helse

Helsefremmende arbeid er i StS gruppen likestilt med sikkerhetsrelatert HMS-arbeid. Bedriften jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak knyttet til arbeidsrelatert sykdom. Sammen med bedriftshelsetjenesten har StS gruppen også satt helsefremmende livsstil og trivsel på dagsorden.

Miljø

StS gruppen deltar aktivt for å fremme miljøvennlige produkter og løsninger. Operatørene er sterkt involvert i miljøarbeidet som skal gi en klar gevinst for ansatte og samfunnet.

Som uttrykk for sitt miljøengasjement har bedriften valgt å sertifisere seg iht. NS-EN ISO 14001:2004 – miljøstyring.

Sikkerhet

Bedriftens HMS-arbeid er sterkt forankret i ”Null-filosofien” og StS gruppen har rettet stor fokus på risikostyring og barriereforståelse på alle ledd i organisasjonen.

I samarbeid med fagspesialister og verneombud, kunder og samarbeidspartnere er det kontinuerlig fokus på utvikling av arbeidsprosessene og høyest mulig standard på verneutstyr.

Main Menu