Om StS gruppen

StS gruppen er en ledende totalentreprenør innen vedlikeholds- og modifikasjonstjenester. Selskapet har utført oppdrag for de fleste tunge aktørene innen den norske olje- og gass industrien, samt innen annen industri.

Kundefokus

StS gruppen er kjent for sitt kundefokus og sin evne til å imøtekomme også kortsiktige behovsendringer. Bedriftens medarbeidere strekker seg langt for å overholde tidsrammer og innfri kundens forventninger til StS gruppens etterrettelighet.

Helhetlig tilnærming

Gjennom tverrfaglig ekspertise og nisjekompetanse ønsker StS gruppen å bidra til helhetlige løsninger som ivaretar verdistyringen gjennom hele livssyklusen til installasjoner og anlegg.
Erfaringsoverføring, nytenkning og testing av ukonvensjonelle løsninger er en strategisk satsning som skal styrke bedriftens kompetanseutvikling og innovasjonsevne.

Mennesket i sentrum

Virksomheten StS gruppen opererer i er meget arbeidsintensiv. Menneskene bak bedriften står helt sentralt, og HMS har dermed en helt naturlig prioritet i bedriftens forretningsdrift.
StS gruppen jobber bevisst for å skape helsemessige gevinster og trygge arbeidsforhold – både for sine egne medarbeidere og for ansatte hos kundene.

Main Menu