Tilkomstteknikk (TT) er en kombinasjon av ulike klatre- og fallsikringsmetoder som gjør det mulig å utføre jobber i høyden der etablering av adkomst ellers ville vært meget ressurskrevende. StS gruppen er en av pionerene innen faget i Norge og er også internasjonalt en anerkjent leverandør av TT tjenester. 

 

Veien til jobb 

Tilkomstteknikk i seg selv sikrer bare veien til arbeidsplassen. TT-operatøren må i tillegg ha kunnskap og de nødvendige kvalifikasjoner for å utføre den aktuelle arbeidsoppgaven. Derfor er de fleste TT-spesialistene flerfaglig utdannet. Tilkomstteknikk egner seg best for arbeid som krever lite eller kun middels tungt verktøy, og er bl.a. aktuelt i forbindelse med:

  • Oppmåling
  • Inspeksjon / NDT
  • Rengjøring
  • Lettere mekanisk arbeid og reparasjoner
  • Elektrisk arbeid
  • Sveising
  • Rørarbeid
  • Montering/demontering
  • Overflatebehandling
  • Assistanse i forbindelse med rigge-operasjoner

 

Teknikk - Trening - Sikring 

Tilkomstteknikk er et utfordrende yrke der den nødvendige tryggheten for å utføre en god jobb ikke kan oppnås kun gjennom en teoretisk utdannelse. Trening og praktisk erfaring er helt avgjørende for vurderingsevnen og HMS-forståelse. Derfor har både IRATA og SOFT delt opp utdanningen i flere nivåer med krav til antall arbeidede timer i høyden før utdanning til neste nivå kan påbegynnes. Ethvert TT-oppdrag må overvåkes av en sikringsleder.

 

 

Main Menu